Заполните Ваши контактные данные
СЛОВАРЬ АБИТУРИЕНТА
ПО БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ
Аканне
Пераход галосных о, э у а (не пад націскам).
Подробнее
Амонімы
Словы, аднолькавыя па напісанні, але розныя па значэнні.
Подробнее
Апавядальныя сказы
Сказы, у якіх паведамляецца пра з'явы, паняцці, падзеі. На пісьме ў канцы сказа ставіцца кропка.
Подробнее
Апавяданне
Тып маўлення, у якім паведамляецца аб падзеях, дзеяннях, станах.
Подробнее
Апісанне
Тып маўлення, пры дапамозе якога малюецца з'ява рэчаіснасці, пералічваюцца яго пастаянные або адначасова прысутные прыкметы або дзеянні.
Подробнее
Выказнік
Галоўны член сказа, які звычайна абазначае дзеянне, якое ўтварае суб'ект.
Подробнее
Дзейнік
Галоўны член сказа, які звычайна абазначае суб'ект дзеяння (кто або што ўтварае дзеянне).
Подробнее
Пабуджальныя сказы
Сказы, якія выражаюць загад і пажаданне.
Подробнее
Паронімы
Словы адной часціны мовы з гукавым і структурным падабенствам, але з розным лексічным значэннем.
Подробнее
Простыя сказы
Сказы з адной граматычнай асновай, у якіх выражаецца адна закончаная думка.
Подробнее
Пытальныя сказы
Сказы, якія заключаюць у сабе пытанне.
Подробнее
Made on
Tilda